back to homepage

Vítejte na webových stránkách
X. kongresu estetické a laserové medicíny!

Svůj kus zisku z koláče estetické medicíny by se dnes rád ukousl kde kdo. Skvělé výsledky ale nejdou vyčarovat po pár minutách semináře, jednom workshopu nebo nahodilou praxí „občas“. Estetická medicína si zvyšující se kvalitou a bezpečností postupně získala respekt a důvěru pacientů, za niž jsou ochotni zaplatit. Pokud dnes vídáme zoufale nepřirozené výsledky estetických ošetření, je to už ve většině případů spíše zvláštními preferencemi pacienta než neuměním ošetřujícího. Jistě to neplatí absolutně a ne každý „specialista“ by měl při svých odborných schopnostech v práci pokračovat. Ti, kdo nám dělají ostudu, ale na náš kongres nepřijdou a ani nejsou našimi členy. My ostatní budeme mít opět šanci načerpat nejnovější poznatky či letité osvědčené postupy špiček v našem oboru. Tak ať je další ročník kongresu SELM pro Vás odborným i společenským přínosem a seberealizací.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a členové výboru
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP
předseda

Akreditace

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity.

Kongres je registrován u České asociace sester. Sestry obdrží potvrzení o účasti, v elektronické podobě po skončení kongresu.

 

 

Akce je pořádaná pod záštitou
 

ministra zdravotnictví ČR
prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR

náměstkyně primátora hlavního města Prahy
Ing. Alexandry Udženiji

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00, Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: selm2023@guarant.cz

© 2022–2023 GUARANT International spol. s r. o.