back to homepage

Příjem abstrakt

16. 12. 2019 – spuštění příjmu abstraktů


Pokyny pro zasílání abstraktů

Instrukce k zasílání abstraktů

 • Všechny abstrakty musí být zaslány jako příloha na emailovou adresu: abstrakta.selm2020@guarant.cz
 • Abstrakty zasílejte do 16. 3. 2020
 • Formát souboru: Word
 • V emailu vyjádřete preferovanou formu prezentace (přednáška nebo poster)
 • V emailu vyjádřete preferované téma prezentace. Seznam témat zde
 • V emailu vyjádřete souhlas s uveřejněním abstraktu ve sborníku abstrakt

Pokyny pro přípravu abstraktů

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem. Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

Formát abstraktu

 • Název (Max. 150 znaků vč. mezer)
 • Autoři (Afiliace uvedena horním indexem)
 • Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3
 • Pracoviště Afilace (Pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
 • Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát; 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
 • Prezentující autor (Celé jméno prezentujícího autora, včetně dosažených titulů)
 • Text abstraktu (Maximum 4 000bznaků vč. Mezer)
 • Struktura abstraktu: Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu)

Rozhodnutí o přijetí přednášky

Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky informováni programovým výborem kongresu, nejpozději 10. 4. 2020 e-mailem.
Prezentující autor se zavazuje zúčastnit kongresu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

 

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00, Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: selm2020@guarant.cz

© 2019–2020 GUARANT International spol. s r. o.