back to homepage

Vědecký výbor

Pořádá

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP

 

Prezident kongresu

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

 

Vědecký výbor

  • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

  • doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

  • prim. MUDr. Miroslav Procházka

  • prim. MUDr. Marta Moidlová

  • MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA

  • prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.

  • MUDr. Kateřina Klauzová, MBA.

  • doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. 

  • MUDr. Dagmar Frösslová

  • MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D.

 

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00, Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: selm2020@guarant.cz

© 2019–2020 GUARANT International spol. s r. o.